Row-level security (RLS) is een functie in Power BI waarmee gebruikers toegang kunnen beheren op rijniveau tot gegevens in rapporten en dashboards. Met RLS kunnen beheerders bepalen welke rijen in een dataset worden weergegeven aan welke gebruikers, op basis van de rol van de gebruiker of de filters die ze toepassen.

Wat kun je met RLS?

Met RLS kunnen gebruikers die toegang hebben tot dezelfde rapporten en dashboards verschillende gegevens zien op basis van hun bevoegdheden. Bijvoorbeeld, als een organisatie meerdere afdelingen heeft en een rapport toegankelijk is voor alle medewerkers, kunnen medewerkers van de ene afdeling alleen gegevens zien die relevant zijn voor hun afdeling, terwijl medewerkers van de andere afdeling alleen gegevens zien die relevant zijn voor hun afdeling.

Beveiliging

De beveiliging van rijniveau wordt geconfigureerd in Power BI Desktop. Dit gebeurt door het definiëren van rollen en bijbehorende filters die bepalen welke gegevens beschikbaar zijn voor elke rol. Rollen kunnen worden gemaakt op basis van gebruikers, groepen of Active Directory-groepen. Wanneer een rapport of dashboard wordt gepubliceerd naar de Power BI-service, worden de rollen en filters overgenomen en toegepast op de gegevensbron.

Een belangrijk aspect van RLS is dat het niet alleen de toegang tot gegevens beperkt, maar ook de toegang tot rapportonderdelen zoals visualisaties, pagina’s en zelfs kolommen. Dit betekent dat als een gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde rijen in een dataset, deze rijen ook niet worden weergegeven in gerelateerde visualisaties.

Row-level security is een essentieel onderdeel van gegevensbeveiliging en -beheer, vooral voor organisaties die werken met gevoelige informatie. Door RLS te gebruiken, kunnen organisaties de toegang tot gegevens op een veilige en beheersbare manier beheren, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een consistent weergave van de gegevens voor alle gebruikers.