Modeling, of modelleren, is een belangrijk aspect van Power BI en verwijst naar het proces waarbij je de structuur van gegevens (data) bepaalt en hoe deze gegevens worden weergegeven in een rapport of dashboard. Modelleren wordt gebruikt om gegevens op een logische manier te organiseren, waardoor je inzichten kunt krijgen in de data. Het is essentieel om goede modellen te hebben voor nauwkeurige en betrouwbare rapportages.

Modelleren in Power BI

Het modelleren in Power BI begint met het creëren van relaties tussen verschillende tabellen in je dataset. Dit doe je door slepen en neerzetten van de kolommen van de ene tabel naar de andere. Hierbij is het belangrijk om te zorgen dat de kolommen dezelfde waarden bevatten, zodat de relaties goed werken. Er zijn drie soorten relaties mogelijk in Power BI: één-op-één, één-op-veel en veel-op-veel. Na het maken van de relaties kun je het model aanpassen met functies als kolom toevoegen, wijzigen en verwijderen. Deze functies zijn handig om de gegevens voor te bereiden voor het rapport of dashboard.

Een andere belangrijke component van modelleren in Power BI is het creëren van berekende kolommen, maatregelen en tabellen. Berekende kolommen zijn kolommen die berekend worden op basis van de waarden van andere kolommen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld sommen, gemiddelden en aantallen die berekend worden op basis van andere kolommen en relaties. Tabellen worden gecreëerd om gegevens samen te voegen op een specifieke manier. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om meerdere gegevensbronnen te combineren in één overzicht.

Een andere belangrijke stap bij modelleren is het definiëren van de hiërarchieën in je dataset. Dit betekent dat je bepaalt welke velden onderdeel zijn van een hiërarchie en hoe deze hiërarchieën zijn opgebouwd. Hierdoor kun je de gegevens op verschillende manieren samenvatten en inzichtelijk maken, bijvoorbeeld door een drill-down-functie toe te voegen.

Testen

Ten slotte is het belangrijk om het modelleren in Power BI te testen. Dit doe je door het rapport of dashboard te bekijken en te controleren of de gegevens en visuele weergave correct zijn. Het testen is een doorlopend proces dat voortdurend herhaald moet worden om er zeker van te zijn dat de gegevens en het model up-to-date zijn.

In het kort is modelleren in Power BI een proces waarbij je de structuur van gegevens bepaalt en hoe deze gegevens worden weergegeven in een rapport of dashboard. Het omvat het creëren van relaties tussen tabellen, het aanpassen van het model met functies als kolom toevoegen en het creëren van berekende kolommen, maatregelen en tabellen. Ook het definiëren van hiërarchieën en het testen van het model zijn belangrijke stappen in het modelleren in Power BI.