Drill-down is een functie in Power BI waarmee gebruikers de mogelijkheid hebben om door te klikken naar een lagere niveaus van detail in hun gegevens. Dit wordt vaak gedaan om meer gedetailleerde informatie te bekijken of om de oorzaken van trends en patronen te identificeren.

Bij het drill-downen in Power BI, begint de gebruiker met een samenvatting van gegevens, zoals een grafiek of tabel met aggregatie van gegevens over een bepaalde periode of dimensie, zoals regio of productcategorie. Door te klikken op een element in de visualisatie, zoals een specifieke balk in een grafiek of een rij in een tabel, kan de gebruiker de gedetailleerde gegevens zien die zijn gebruikt om de samenvatting te maken.

Hoe gebruik je drill-down?

Een voorbeeld van hoe drill-down kan worden gebruikt, is bij het analyseren van de verkoopgegevens van een winkel. Een gebruiker kan beginnen met het bekijken van de totale verkoop van een winkel gedurende een bepaalde periode. Als er een piek in de verkoop wordt opgemerkt, kan de gebruiker drill-downen naar de verkoopgegevens per productcategorie, om te zien of er een specifieke categorie is die verantwoordelijk is voor de piek.

Drill-down kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de visualisatie en de dataset. Bijvoorbeeld, in een cirkeldiagram, kan drill-down worden uitgevoerd door te klikken op een specifiek segment om de gedetailleerde gegevens te bekijken die bij dat segment horen. In een tabel kan drill-down worden uitgevoerd door te klikken op een specifieke rij om de gedetailleerde gegevens voor die rij te bekijken.

Trends en patronen identificeren

Drill-down kan zeer nuttig zijn bij het identificeren van trends en patronen in de gegevens. Het kan ook helpen bij het identificeren van uitschieters of problemen in de gegevens, aangezien het toestaat dat gebruikers de gedetailleerde gegevens bekijken die de samenvatting vormen. Door het gebruik van drill-down kunnen gebruikers efficiënter en effectiever hun analyses uitvoeren en de gegevens op een dieper niveau verkennen om betere beslissingen te nemen.