Een dataflow is een functie binnen Power BI die helpt bij het voorbereiden en transformeren van ruwe data uit verschillende bronnen en deze omzet in bruikbare inzichten. Het biedt een geautomatiseerde manier om gegevens te verwerken en op te slaan, wat de toegankelijkheid en het hergebruik van gegevens vergemakkelijkt.

Wat kun je met een dataflow?

Met dataflows kunnen gebruikers gegevens uit verschillende bronnen importeren en deze op een consistente en gestandaardiseerde manier transformeren en opslaan. Dit omvat het filteren van onnodige gegevens, het hernoemen van kolommen en het samenvoegen van tabellen. Het proces van gegevenstransformatie binnen dataflows is gebaseerd op de ETL (Extract, Transform, Load) methode, waarbij de gegevens worden geëxtraheerd uit bronnen, getransformeerd worden volgens de behoeften van de gebruiker en tenslotte geladen worden in de Power BI-omgeving.

Bovendien ondersteunt dataflow de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde logica en formules te gebruiken voor data cleansing en -transformatie, zoals berekende kolommen, rijen en metingen. Gebruikers kunnen ook verschillende data transformatiebewerkingen uitvoeren, zoals aggregatie, rij- en kolomfiltering, samenvoeging van tabellen, splitsing van kolommen en geavanceerde transformaties zoals het toepassen van machine learning-modellen op de gegevens.

Een ander voordeel van dataflows is dat het een herbruikbaar en schaalbaar datamodel biedt dat door verschillende rapporten, dashboards en analyses kan worden gebruikt. Dit zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid van de gegevens en minimaliseert de noodzaak van handmatige wijzigingen in elke rapportage-omgeving.

Dataflows maken

Dataflows kunnen worden gemaakt en beheerd via de Power Query Editor, die een visuele interface biedt voor het uitvoeren van gegevensbewerkingen. De resulterende gegevens worden opgeslagen in de Power BI-service en kunnen worden geopend via de interface van Power BI Desktop of via de Power BI-service.

Over het geheel genomen maakt de dataflow-functie in Power BI het gemakkelijker en efficiënter om ruwe gegevens te transformeren in bruikbare inzichten en ondersteunt het hergebruik en de consistentie van gegevensmodellen voor geavanceerde analyses en rapportages.