Een filter is een functionaliteit in Power BI waarmee gebruikers de gegevens in een rapport of visualisatie kunnen beperken tot een specifieke subset. Met filters kan de gebruiker gegevens filteren op basis van specifieke criteria, zoals datum, regio, product, categorie en nog veel meer. Het doel van een filter is om de gegevens te verfijnen en specifieker te maken, zodat het gemakkelijker wordt om de gewenste inzichten te vinden en te analyseren.

Er zijn verschillende soorten filters beschikbaar in Power BI, waaronder visual filters, slicers, paginafilters, rapportfilters en drill-through filters. Elk type filter heeft zijn eigen kenmerken en toepassingen, maar het algemene doel is hetzelfde: gegevens filteren op een specifiek criterium om zo meer inzicht te krijgen in de gegevens.

Visual filters

Visual filters zijn filters die rechtstreeks op een visualisatie worden toegepast en de gebruiker in staat stellen om de gegevens in de visualisatie te filteren op basis van de waarden die in de visualisatie worden weergegeven. Slicers zijn filters die als afzonderlijke besturingselementen aan een rapport kunnen worden toegevoegd en die de gebruiker in staat stellen om gegevens te filteren op basis van de geselecteerde waarden in de slicer.

Pagina- en rapportfilters

Paginafilters en rapportfilters zijn filters die worden toegepast op een hele pagina of het hele rapport en die de gegevens filteren die in alle visualisaties op de pagina of in het rapport worden weergegeven. Drill-through filters zijn filters die specifiek zijn ontworpen voor drill-through functionaliteit en die de gebruiker in staat stellen om gegevens te filteren op basis van de waarde die in een visualisatie wordt geselecteerd om te boren.

Filters kunnen ook worden gecombineerd en op elkaar worden gestapeld om complexere filters te creëren die meerdere criteria bevatten. Power BI biedt ook de mogelijkheid om filters te synchroniseren tussen visualisaties, rapporten en dashboards, zodat de gebruiker gegevens kan filteren in één visualisatie en de filtercriteria worden toegepast op alle andere visualisaties in het rapport of dashboard.

Kortom, filters zijn een essentieel onderdeel van Power BI omdat ze gebruikers in staat stellen om gegevens te filteren en te verfijnen op basis van specifieke criteria, waardoor het gemakkelijker wordt om inzichten te vinden en te analyseren.