DAX (Data Analysis Expressions) is een formuletaal die wordt gebruikt in Power BI voor het maken van complexe berekeningen en analyses op gegevens. Met DAX kunnen gebruikers complexe formules maken voor het maken van metingen (measures), berekeningen en geavanceerde filters.

DAX is ontwikkeld door Microsoft en is gebaseerd op de Excel-formuletaal. Het maakt het mogelijk om geavanceerde analyses uit te voeren op grote datasets en biedt de mogelijkheid om gegevens uit verschillende tabellen te combineren. DAX is een belangrijk onderdeel van Power BI en wordt vaak gebruikt door gebruikers die diepgaande analyses willen uitvoeren op hun gegevens.

Wat kun je met DAX?

DAX omvat een reeks functies die kunnen worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. Deze functies zijn verdeeld in verschillende categorieën, zoals wiskundige functies, datum- en tijdfuncties, tekstfuncties en statistische functies. Gebruikers kunnen deze functies gebruiken om complexe berekeningen uit te voeren en gegevens te transformeren om hun analyses te verbeteren.

Een voorbeeld van een DAX-functie is de SUM-functie, die wordt gebruikt om de som van een bepaalde kolom in een tabel te berekenen. Andere veelgebruikte DAX-functies zijn onder meer de AVERAGE-functie, die het gemiddelde van een kolom berekent, en de COUNT-functie, die het aantal rijen in een kolom telt.

DAX ondersteunt ook het maken van berekende kolommen (calculated columns) en berekende tabellen (calculated tables). Een berekende kolom is een nieuwe kolom die is gemaakt door een DAX-formule toe te passen op de waarden van andere kolommen in een tabel. Een berekende tabel is een nieuwe tabel die is gemaakt door een DAX-formule toe te passen op bestaande tabellen.

DAX-formules kunnen worden gebruikt in rapporten, visualisaties en dashboards in Power BI. Het gebruik van DAX kan het maken van analyses en rapporten vereenvoudigen en het stelt gebruikers in staat om diepgaande inzichten te krijgen in hun gegevens. DAX is een krachtige tool voor het analyseren van gegevens in Power BI en wordt gebruikt door bedrijven en organisaties over de hele wereld.