AI visuals, ook wel bekend als AI-gebaseerde visuals, zijn Power BI visuals die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) om gegevens te analyseren en visueel weer te geven op een manier die eenvoudiger te begrijpen is voor de gebruiker. AI visuals zijn een waardevolle aanvulling op Power BI omdat ze de analysemogelijkheden van het platform verbeteren en gebruikers in staat stellen diepgaande inzichten te verkrijgen zonder dat ze een diepgaande kennis van de gegevensanalyse nodig hebben.

AI visuals kunnen verschillende vormen aannemen, zoals clustervorming, voorspellende modellen en trendanalyse. Clustervorming kan worden gebruikt om gegevenspunten op te splitsen in groepen op basis van vergelijkbare kenmerken en deze groepen visueel weer te geven, waardoor de gebruiker inzicht krijgt in de onderlinge relaties tussen de gegevenspunten. Voorspellende modellen maken gebruik van machine learning-algoritmen om toekomstige trends en patronen te voorspellen op basis van historische gegevens. Trendanalyse is gericht op het identificeren van patronen en trends in gegevens om mogelijke correlaties te vinden tussen verschillende variabelen.

Waarom AI visiuals gebruiken?

Het gebruik van AI visuals kan de efficiëntie van het analyseproces verhogen en de nauwkeurigheid van de resultaten verbeteren. Bovendien kunnen deze visuals complexe gegevenssets op een toegankelijke en begrijpelijke manier weergeven, wat nuttig is voor een breed scala aan gebruikers, van zakelijke besluitvormers tot gegevenswetenschappers. AI visuals bieden ook de mogelijkheid om snel inzichten te verkrijgen die anders moeilijk of tijdrovend zouden zijn om te ontdekken.

AI visuals en Power BI

In Power BI kunnen gebruikers AI visuals maken door middel van een aantal hulpmiddelen en functies, waaronder de geavanceerde analysetools in de visualisatie-editor en de integratie met Azure Machine Learning. Om de AI visuals in Power BI te gebruiken, hebben gebruikers geen uitgebreide kennis van gegevensanalyse of programmeervaardigheden nodig, omdat de functionaliteit van het platform is ontworpen om toegankelijk te zijn voor een breed scala aan gebruikers.