ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS

 1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van Power BI Knowledge uitgevoerd.

 1. Geheimhouding

Power BI Knowledge garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

 1. Kwaliteit

Power BI Knowledge staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt Power BI Knowledge, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervangende datum.

 1. Uitvoering

Power BI Knowledge start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

 1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 1. Facturering en Betaling

Power BI Knowledge factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag na de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Power BI Knowledge opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training. Power BI Knowledge hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

 1. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Power BI Knowledge een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

 • Bij annulering tot 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs
 • Bij annulering tot 1 week voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
 • Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
 1. Trainingslocatie wijziging i.v.m. corona

Als het niet mogelijk is om de training op locatie te geven i.v.m. de richtlijnen van het RIVM, dan zal de training online via Teams gegeven worden. Er geldt dan geen restitutie bij annulering.

 1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer of directie van Power BI Knowledge.

Versie 11-10-2020. Algemene voorwaarden (PDF)